Logo

banner KDBRD20

banner O20

KDN19 banner

Nasze konferencje:

Za nami:

Partnerzy Specjalni

 

LTS SNO ByLindsay 300dpi

Partnerzy

Alumast

klotoida

Vitronic 3D Logo 4c

 

 

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE

 

Konferencje, seminaria, debaty, fora, szkolenia – spotkania specjalistów szeroko pojętej branży budownictwa infrastrukturalnego.

Misją Konferencji Specjalistycznych jest stworzenie płaszczyzny do efektywnych spotkań specjalistów, opartych na wymianie wiedzy i doświadczeń, inspirujących do dyskusji i wypracowania konkretnych rozwiązań.

Naszym celem jest również ułatwienie dostępu do aktualnych informacji poprzez specjalnie przygotowane wystąpienia i referaty najwyższej klasy ekspertów w danej dziedzinie.

Tematy naszych spotkań specjalistycznych dotyczą najbardziej aktualnych i wymagających omówienia zagadnień.

Każde wydarzenie ma wąski, bardzo specjalistyczny zakres tematyczny, nad którym czuwa Rada Programowa Cyklu złożona z uznanych w branży budownictwa infrastrukturalnego naukowców i praktyków.

Zawężenie zakresu spotkań pozwoli na głębszą analizę zagadnienia oraz wygospodarowanie czasu na merytoryczną dyskusję.

Konferencje Specjalistyczne dają także dokonałą sposobność do nawiązania i podtrzymania relacji biznesowych i towarzyskich.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Organizatorzy

 

 

 

Partner Specjalny

 

LTS SNO ByLindsay 300dpi